Công ty CP Kỹ nghệ & Hạ tầng Telin

Ngày 9/9/1995 thành lập Công ty TNHH Kỹ nghệ và Hạ tầng Telin.
Ngày 22/8/2007 chuyển đổi thành Công ty cổ phần Kỹ nghệ và Hạ tầng Telin.
Lĩnh vực kinh doanh chính:

Bất động sản

Tổng thầu hoàn thiện

Thương mại

Dịch vụ kỹ thuật

Copyright © 2010 Telin
Đơn vị thiết kế: NETVIETGROUP

Địa chỉ: Tầng 12 tòa nhà 45 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà nội
Tel: 04-38216192  /  Fax: 04-39764763  /  Web: www.telin.vn